Municipalitatea din Medemblik

Municipalitatea din Medemblik

Municipalitatea din Medemblik este responsabilă pentru întreținerea spațiilor verzi din regiune. Cu toate acestea, s-a confruntat cu o problemă: municipalitatea nu a ținut o evidență clară a activităților sale, ceea ce a cauzat probleme în ceea ce privește demonstrarea cheltuirii corecte a bugetelor. De asemenea, a existat puțină transparență în ceea ce privește evidența timpului și inventarierea, ceea ce a creat o lipsă de imagine de ansamblu și de informații. Pentru a rezolva aceste probleme, municipalitatea a decis să implementeze un sistem de planificare personalizat.

Enunțarea problemei

Municipalitatea din Medemblik nu își putea înregistra în mod corespunzător activitatea din cauza lipsei de resurse adecvate. Acest lucru a făcut dificilă demonstrarea exactă a ceea ce se întâmpla pe șantierele de lucru, iar municipalitatea nu a putut justifica modul în care a cheltuit bugetele. În plus, exista puțină transparență în ceea ce privește înregistrarea timpului și structura organizatorică, ceea ce însemna că nu exista o imagine de ansamblu și că municipalitatea nu știa exact cât timp a durat o lucrare. În plus, nu exista o abordare planificată, iar maistrul era indispensabil, ceea ce reprezenta un risc pentru organizație în cazul în care acesta ar fi trebuit să dispară.

Soluție

Pentru a rezolva aceste probleme, municipalitatea din Medemblik a dezvoltat un sistem de planificare personalizat. Sistemul a inclus mai multe funcționalități, inclusiv înregistrarea materialelor și corelarea orelor de lucru. Acest lucru a oferit mai multă transparență în ceea ce privește înregistrarea orelor și structura organizațională. De asemenea, toate lucrările puteau fi acum planificate și a fost încorporat un sistem de gestionare a inventarului pentru a gestiona mai eficient materialele disponibile. În plus, a fost dezvoltat un tablou de bord PowerBI pentru a compara datele și a crea rapoarte. Datorită sistemului de planificare, municipalitatea din Medemblik putea acum să lucreze mai eficient și avea o mai bună înțelegere a operațiunilor sale. De asemenea, sistemul face ca organizația să fie mai puțin dependentă și asigură o mai bună distribuire a informațiilor între angajați și locații.

Funcționalități cheie

Parteneri Emendis: